เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookiesช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

2015-16 New Login Procedure

  1. Before logging, be sure you are only logged into your school Google account.  If you are logged into multiple Google accounts, log out of any Gmail accounts that do not end with @rism.ac.th.  
  2. Next, simply click on the red 'Log in with Google button'.  There is no need to enter any account details in the username and password fields.  
  3. Upon the first login, Google will ask you to accept certain permissions.  The permission acceptance page only appears  the first time signing into Moodle with Google and will not appear later.

If you have any issues logging in, please feel free to contact Dan Bench at danielb@rism.ac.th.